BekendmakingAanleg gehandicaptenparkeerplaatsen

Aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij de percelen Wagenmaker 49, Poortwacht 144 en Zomerkade 27. Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 neer te zetten bij een bestaand parkeervak.

De stukken zijn van 11 januari 2012 tot en met 22 februari 2012 bij de receptie van het gemeentehuis in te zien. Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 22 februari 2012.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland