BekendmakingAanleg gehandicaptenparkeerplaatsen

Aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen bij het perceel Bosdreef 21, Klaprooskamp 135, Laan van Berendrecht 252, Poldertocht 34, Poortwacht 106 en Cor Gordijnsingel 22 . Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 neer te zetten bij een bestaand parkeervak.

De stukken die hierop betrekking hebben zijn van 22 augustus 2012 tot en met 3 oktober 2012 bij de receptie van het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 3 oktober 2012.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bosdreef 21  Leiderdorp Nederland en op Klaprooskamp 135  Leiderdorp Nederland en op Laan van Berendrecht 252  Leiderdorp Nederland en op Poldertocht 34  Leiderdorp Nederland en op Poortwacht 106  Leiderdorp Nederland en op Corgordijnsingel 22  Leiderdorp Nederland