BekendmakingAanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij het appartementencomplex aan de Klaprooskamp

besluit aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij het appartementencomplex aan de Klaprooskamp ter hoogte van huisnummer 131 t/m 152 te Leiderdorp.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 december 2019 besloten tot het aanleggen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij het appartementencomplex aan de Klaprooskamp ter hoogte van huisnummer 131 t/m 152 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 11 december 2019 . Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 11 december tot en met 22 januari ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 22 januari 2020 de tijd.

Informatie