BekendmakingAanleggen gehandicaptenparkeerplaats Brederode 36

Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats Brederode 36

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij het perceel Brederode 36. Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 neer te zetten bij een bestaand parkeervak.

De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 16 mei tot en met 27 juni bij de receptie van het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 27 juni 2012.

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Brederode 36  Leiderdorp Nederland