BekendmakingAanleggen gehandicaptenparkeerplaatsen

Aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen bij de percelen Bloemendaalselaan 29, Burchtplein 15 en Santhorst 111 . Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 neer te zetten bij een bestaand parkeervak.

De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 7 november tot en met 19 december 2012 bij de receptie van het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot 19 december 2012.

 

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bloemendaalselaan   Leiderdorp Nederland en op Burchtplein 15  Leiderdorp Nederland en op Santhorst 111  Leiderdorp Nederland