BekendmakingAanscherping WWB

Aanscherping WWB  

De gemeenteraad van Leiderdorp heeft op 6 februari het raadsbesluit tijdelijke regeling Aanscherping Wet werk en bijstand vastgesteld. De verordening is met terugwerkende kracht op 1 januari 2012 in werking getreden en ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Ook is de verordening te vinden op de website van de gemeente Leiderdorp. Voor meer informatie kunt u contact opnemen de afdeling Beleid via telefoonnummer 071-54 54 500.

 

Informatie