BekendmakingAanvraag omgevingsvergunning Vronkenlaan 2a

Nieuwbouw van een bredeschool met een basisschool, een sportzaal en kinderopvang (2013-0037-OG01)
Locatie: Vronkenlaan 2a
Indienen zienswijzen t/m: 13 juni 2013 

Voor het verlenen van de bovenstaande omgevingsvergunning (Vronkenlaan 2a) dient tevens een besluit hogere waarde te worden genomen. De procedure wordt namens de gemeente Leiderdorp gevoerd door de Omgevingsdienst West-Holland.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur, met ingang van donderdag 2 mei 2013 ter inzage in het gemeentehuis te Leiderdorp.

Tevens is deze bekendmaking gepubliceerd in de Staatscourant

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Vronkenlaan  2a  Leiderdorp Nederland en op Gemeente 's-Graveland