BekendmakingAanvraag Wet milieubeheer – Vlasbaan 7 Leiderdorp

Aanvraag Wet milieubeheer – Vlasbaan 7 Leiderdorp

De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp bekend dat zij op 31 januari 2018 een aanvraag voor het stellen van maatwerkvoorschriften voor lozen van afvalwater op grond van de Activiteitenbesluit heeft ontvangen voor de locatie Vlasbaan 7 Leiderdorp.
De aanvraag betreft het verzoek om maatwerk voor het lozen zonder vetafscheider.

Op grond van het bepaalde in artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit kunnen maatwerkvoorschriften worden gesteld.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer F Muthing via 071-4083363 of F.Muthing@odwh.nl.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Vlasbaan 7  Leiderdorp Nederland