BekendmakingAanvraag Wet milieubeheer – Wilddreef 3

De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp bekend dat zij op 28 november 2018 een aanvraag voor het stellen van maatwerkvoorschriften voor het lozen van vethoudend afvalwater op grond van de Activiteitenbesluit heeft ontvangen voor de locatie Wilddreef 3 te Leiderdorp.
De aanvraag betreft een verzoek voor het niet hoeven hebben van een NEN-EN 1825 -1 en -2 genormeerde vetafscheider.

Op grond van het bepaalde in artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit kunnen maatwerkvoorschriften worden gesteld.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer F. Muthing via (071) 4083363 of F.Muthing@odwh.nl.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Wilddreef 3  Leiderdorp Nederland