BekendmakingAanwijzen 2 parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen Schoolstraat t.h.v. 2

Besluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Schoolstraat t.h.v. huisnummer 2

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 december 2018 besloten tot het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Schoolstraat t.h.v. huisnummer 2 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 19 december 2018. Om de stukken in te zien gaat u naar www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 19 december tot en met 30 januari 2019 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dat kan tot en met 30 januari 2019.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Schoolstraat  2  Leiderdorp Nederland