BekendmakingAanwijzen oplaadplaatsen 13 maart 2019

Oplaadplaatsen

Warmoesland 18

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 maart 2019 besloten tot het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen bij Warmoesland 18 te Leiderdorp.
De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 13 maart 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.
De stukken liggen eveneens van 13 maart tot en met 24 april 2019 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 24 april 2019 de tijd.

Informatie