BekendmakingAanwijzingsbesluit 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 november 2019 besloten tot het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Beatrixstraat t.h.v. perceelnummer 10 te Leiderdorp.


De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 20 november 2019 . Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 20 november tot en met 1 januari ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 1 januari 2020 de tijd.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Beatrixstraat 10  Leiderdorp Nederland