BekendmakingAanwijzingsbesluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Bosdreef

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 november 2019 besloten tot de aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij het appartementencomplex aan de Bosdreef ter hoogte van ingang D te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 20 november 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 20 november tot en met 1 januari ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 1 januari 2020 de tijd.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bosdreef    Leiderdorp Nederland