BekendmakingAanwijzingsbesluit oplaadpalen week 5 (2020)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten op de volgende locaties 2 parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen.

Berkenkade ter hoogte van perceelnummer 7
Datum besluit: 20 januari 2020
Bezwarentermijn: 29 januari t/m 11 maart 2020

Karolusgulden ter hoogte van perceelnummer 2
Datum besluit: 24 januari 2020
Bezwarentermijn: 29 januari t/m 11 maart 2020

Lijnbaan ter hoogte van perceelnummer 28
Datum besluit: 24 januari 2020
Bezwarentermijn: 29 januari tot en met 11 maart

Van der Marckstraat ter hoogte van perceelnummer 19B
Datum besluit: 20 januari 2020
Bezwarentermijn: 29 januari tot en met 11 maart

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie