Bekendmakingaanwijzingsbesluiten APV

Aanwijzingsbesluiten APV
Op 4 mei 2010 is het College van Burgemeester en Wethouders akkoord gegaan met de aanwijzingsbesluiten op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010. De volgende aanwijzingsbesluiten zijn vastgesteld:
• artikel 2:9 Straatartiest
• artikel 2:48 Verboden drankgebruik
• artikel 2:52 Overlast op fiets of bromfiets op markt e.d.
• artikel 2:60 Houden van hinderlijke dieren
• artikel 2:65 Bedelarij
• artikel 2:73 Bezigen consumentenvuurwerk
• artikel 3:9 Straatprostitutie
• artikel 4:2 Collectieve festiviteiten
• artikel 5:6 Kampeermiddelen
• artikel 5:8 Parkeren grote voertuigen
• artikel 5:12 Overlast van fiets of bromfiets
• artikel 5:25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen
• artikel 5:36 Verboden plaatsen

De aanwijzingsbesluiten treden in werking daags na publicatie en liggen vier weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.


Informatie