BekendmakingActiviteitenbesluit Vlasbaan 21 te Leiderdorp

 

De Omgevingsdienst West-Holland maakt met toepassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer het volgende bekend. Op grond van het Activiteitenbesluit heeft Bouwmaat te Leiderdorp zich gemeld.
De melding betreft de oprichting van een bouwmarkt op de locatie Vlasbaan 21 te Leiderdorp.

Er zijn geen bezwaar- en of beroepmogelijkheden op deze melding.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer E. Bartels via 071-4083301 of E.Bartels@odwh.nl.

Informatie