BekendmakingActualisering omgevingsvergunning

Aangevraagde omgevingsvergunningĀ (reguliere procedure)

Voorhof

Actualisering omgevingsvergunning, brandveilig gebruik bouwwerken (2014-0092-OG01)
Locatie: Marjoleintuin 58
Datum ontvangst: 11 juni 2014

Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in

Informatie