BekendmakingAfsluiten rijbaan t.h.v. Persant Snoepweg 1

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

Voorhof

afsluiten van de rijbaan t.h.v. Persant Snoepweg 1

Locatie                        :           Persant Snoepweg 1

Datum ontvangst        :           12 maart 2012

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Persant Snoepweg 1  Leiderdorp Nederland