BekendmakingAfwijken bestemmingsplan

Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Rectificatie (gecorrigeerde ter inzage termijn)

Achthoven

Afwijken van het geldende bestemmingsplan voor het vergroten van een bestaande melkveestal (2014-0025-0101, Z/14/001928)
Locatie: Achthovenerweg 49c
Zienwijze t/m: 20 augustus 2014

De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van  10 juli ter inzage gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Leiderdorp, elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur.

 Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in

Informatie