BekendmakingAfwijken bestemmingsplan

Aangevraagde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Voorhof

Afwijken van het bestemmingsplan voor de vervangende nieuwbouw van een woning (2014-0193-OG01)

Locatie: Persant Snoepweg 3a
Datum ontvangst: 10 november 2014

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Persant Snoepweg 3a  Leiderdorp Nederland