BekendmakingAfwijken bestemmingsplan

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure) 

Elisabethhof

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (2014-0245-OG01)

Locatie: Meubelplein 14
Datum aanvraag: 23 december 2014

 

 

Informatie