BekendmakingAgrarisch gebied toegankelijk maken voor recreanten

Verleend (reguliere procedure)

Boterhuispolder

Een agrarisch gebied toegankelijk maken voor recreanten

Locatie: Zijldijk – Nieuweweg
Datum besluit: 21 augustus 2012

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 22 augustus 2012 tot en met 3 oktober 2012, tenzij anders vermeld. Zie ook onder Vergunningen algemeen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijldijk- nieuweweg   Leiderdorp Nederland