BekendmakingAPV-vergunning aangevraagd week 20 2019

 

Organiseren van de MidZomerLoop op 5 juli 2019
Locatie: in en om Bloemerd en Leyhof
Datum aanvraag: 10 mei 2019

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie