BekendmakingAPV-vergunning aangevraagd week 23

Collectevergunning voor Stichting Hartekind in de periode van 1 juli tot 7 juli 2019
Datum aanvraag: 28 mei 2019

De aanvraag ligt twee weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie