BekendmakingAPV-vergunning aangevraagd week 24

Bloemerd


Kamperen deelnemers volleybaltoernooi van 30 augustus 14:00 uur tot 1 september 11:00 uur.
Locatie: Bloemerd 7 S.V. Velocitas terrein op een stuk grasveld naast de volleybalvelden
Datum ontvangst: 6 juni 2019

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie