BekendmakingAPV-vergunning aangevraagd week 43

Heel Leiderdorp
Collectevergunning voor Stichting Dierentehuizen Leiden e.o. van 29 juni t/m 4 juli 2020
Locatie: heel Leiderdorp
Datum aanvraag: 12 februari 2019

Informatie