BekendmakingAPV-vergunning aangevraagd week 44

Baanderij
Incidentele standplaatsvergunning voor verkoop van friet en glutenvrijebroodjes op 23 november 2019 van 10.00 tot 18.00 uur
Locatie: Lijnbaan 8
Datum aanvraag: 22 oktober 2019

Uw reactie op deze vergunningen kunt u binnen 2 weken sturen naar Gemeente Leiderdorp, t.a.v. Gemeentewinkel, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Informatie