BekendmakingAPV-vergunning aangevraagd week 45

Ouderzorg
Kerstnachtviering op 24 december 2019 van 21.00 tot 22.30 uur
Locatie: park de Houtkamp
Datum aanvraag: 26 september 2019

De aanvraag ligt twee weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie