BekendmakingAPV-vergunning aangevraagd week 46

Incidentele standplaatsvergunning voor de verkoop van delicatessen op 22,23 en 24 december en op 29,30 en 31 december 2019
Locatie: van Diepeningenlaan
Datum aanvraag: 31 oktober 2019

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie