BekendmakingAPV-vergunning verleend week 27 2019


Bloemerd
Kamperen van deelnemers van een hockeytoernooi van 6 tot 7 juli 2019 op het terrein van s.v. Velocitas.
Locatie: Bloemerd 7
Datum besluit: 26 juni 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie