BekendmakingAPV-vergunning verleend week 33

Heel Leiderdorp
Spandoeken reclame voor aankondiging van de Christa Mensert Memorial Ride
in de periode van 25 augustus t/m 8 september 2019
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 2 augustus 2019

Driehoeks reclameborden voor aankondiging van de Jaarmarkt 2019 in de periode van 26 augustus t/m 7 september 2019
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 1 augustus 2019

Driehoeks reclameborden voor aankondiging van de collecte voor het KWF in de periode van 26 augustus t/m 9 september 2019
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 7 augustus 2019

Driegatenbrug
Organiseren van jaarlijks El Cid- / watersportfeest bij Asopos de Vliet op donderdag 15 augustus 2019 van 21:00 tot 00:30 uur.
Locatie: Zijlstroom 137
Datum besluit: 7 augustus 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar tegen een verleende vergunning?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar, en ondertekening. Richt u het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie