BekendmakingAPV-vergunningen aangevraagd week 21 2019


Heel Leiderdorp
Organiseren van Avond4daagse van 18 juni tot en met 21 juni 2019
Locatie: start bij Velocitas, routes door heel Leiderdorp
Datum aanvraag: 15 mei 2019

't Heerlijk Recht
Organiseren van Doeshavenconcert op 5 juli 2019 van 19.00 uur tot 23.00 uur
Locatie: Boomgaardlaan 16
Datum aanvraag: 15 mei 2019

Bloemerd
Organiseren van Huttenbouw 2019 op 23, 24 en 25 juli 2019
Locatie: Parkeerterrein Bloemerd, voor Bloemerd 1c
Datum aanvraag: 2 mei 2019

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie