BekendmakingAPV-vergunningen aangevraagd week 26 2019

Collectevergunning voor het Prinses Beatrix Spierfonds op 20 en 21 augustus 2019.
Datum aanvraag: 27 mei 2019

Collecte vergunning voor Stichting Jeugd en Welzijn Leiden op 28 juli 2019
Datum aanvraag: 10 juni 2019

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie