BekendmakingAPV-vergunningen aangevraagd week 29

 

Elisabethhof
Organiseren van de WOOON verjaardagsmarkt op 21 september 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: binnen parkeerterrein WOOON
Datum aanvraag: 15 juli 2019

Ouderzorg
Organiseren van Borrel71 op 6 september 2019 van 18.00 uur tot 00.00 uur
Locatie: Van Diepeningenlaan 2
Datum aanvraag: 23 mei 2019

Organiseren van de Vriendenfeesten op 6, 7 en 8 september 2019
Locatie: Park de Houtkamp
Datum aanvraag: 2 juni 2019

Organiseren van de Jaarmarkt Leiderdorp 2019 op 7 september 2019
Locatie: Laan van Berendrecht en plein Statendaalder
Datum aanvraag: 17 juni 2019

De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie