BekendmakingAPV-vergunningen aangevraagd week 41

Heel Leiderdorp

Organiseren Sterrentocht (Kerstafette) op 14 december 2019 van 16.00 uur tot 18.30 uur.
Locatie: route door Leiderdorp
Datum aanvraa: 20 september 2019

Organiseren Kinderkerstmarkt op 14 december 2019 van 14.00 uur tot 16.30 uur.
Locatie: Van Diepeningenlaan 2
Datum aanvraag: 20 september 2019

Informatie