BekendmakingAPV-vergunningen verleend week 16 2019


Ouderzorg
Incidentele standplaatsvergunning voor verkoop van schepijs op 5 mei van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Locatie: Park de Houtkamp
Datum besluit: 9 april 2019

Voor de viering van het jaarlijkse Bevrijdingsfeest op 5 mei 2019 van 13.00 uur tot 19.00 uur
Locatie: Park de Houtkamp
Datum besluit: 11 april 2019

Voor de Bevrijdingstaptoe op 12 mei 2019 van 14.30 uur tot 17.00 uur
Locatie: Veld 1 van voetbalvereniging RCL in de Bloemerd
Datum besluit: 11 april 2019

Heel Leiderdorp
Ventvergunning voor de verkoop van consumptie ijs in de periode van 15 april tot en met 10 oktober 2019
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 10 april 2019

Plaatsen driehoeksreclameborden in de periode van 20 mei tot en met 27 mei 2019 voor de aankondiging van de Polderdag op 30 mei 2019
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 9 april 2019

Plaatsen van driehoeksreclameborden in de periode van 27 mei tot en met 2 juni 2019 voor de aankondiging van een maatschappelijke campagne Pool West invalpool voor het basis onderwijs
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 9 april 2019

Hoe maakt u bezwaar tegen een verleende vergunning?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar, en ondertekening. Richt u het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie