BekendmakingAPV-vergunningen verleend week 17 2019


Kerkwijk

Creƫren van een terras op 27 april 2019 van 12.00 uur tot 20.00 uur
Locatie: ter hoogte van Koningstraat 1-5
Datum besluit: 16 april 2019

Houtkamp
Innemen van een standplaats/terras en ontheffing art. 35 van de Drank- en Horecawet tijdens het Bevrijdingsfeest van de Oranjevereniging in park de Houtkamp op 5 mei 2019 van 12:00 tot 19:00.
Locatie: Park de Houtkamp
Datum besluit: 16 april 2019

Ouderzorg
Koningsdag bij Brasserie Park op 27 april 2019 van 14.00 uur tot 00.00 uur
Bevrijdingsdag bij Brasserie Park op 5 mei 2019 van 14.00 uur tot 23.00 uur
Locatie : Van Diepeningenlaan 2
Datum besluit: 23 april 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar tegen een verleende vergunning?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar, en ondertekening. Richt u het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie