BekendmakingAPV-vergunningen verleend week 24 2019

Heel Leiderdorp
Organiseren van Avond4daagse van 18 juni tot en met 21 juni 2019
Locatie: start bij Velocitas, routes door heel Leiderdorp
Datum besluit: 6 juni 2019

Plaatsen van billboards en spandoeken voor aankondiging Avond4daagse van 1 juni tot en met 22 juni 2019
Locatie: diverse
Datum besluit: 6 juni 2019

Kerkwijk
Organiseren van jaarlijkse pleinfeest de Koningin Juliana School op 28 juni 2019 van 16.30 uur tot 19.00 uur
Locatie: Kom van Aaiweg 2 en parkeerplaatsen Schoolstraat
Datum besluit: 6 juni 2019

't Heerlijk Recht
Organiseren van Doeshavenconcert op 5 juli 2019 van 19.00 uur tot 23.00 uur
Locatie: Boomgaardlaan 16
Datum besluit: 6 juni 2019

Bloemerd
Organiseren van MidZomerLoop op 5 juli 2019 van 18.45 uur tot 23.00 uur
Locatie: in en om De Bloemerd en Leyhof
Datum besluit: 6 juni 2019

Ontheffing voor kamperen buiten kampeerterrein van 21 tot en met 23 juni 2019. Het kampeerterrein bevindt zich achter het gebouw van de schietsportvereniging en naast het schooltuinencomplex.
Locatie: veld in de Bloemerd
Datum besluit: 6 juni 2019

Drank & Horeca
Drank- & horecavergunning voor atrium en kantine van gemeentehuis.
Locatie: Willem Alexanderlaan 1
Datum besluit: 5 juni 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar tegen een verleende vergunning?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar, en ondertekening. Richt u het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie