BekendmakingAPV-vergunningen verleend week 25

 

Kerkwijk
Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor schenken van alcohol tijdens het pleinfeest van de Koningin Julianaschool op 29 juni 2019.
Locatie: Kom van Aaiweg 2
Datum besluit: 12 juni 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie