BekendmakingAPV-vergunningen verleend week 28 2019

 

Bloemerd
Organiseren van Huttenbouw 2019 op 23, 24 en 25 juli 2019
Locatie: Parkeerterrein Bloemerd, voor Bloemerd 1c
Datum besluit: 2 juli 2019

Overnachten van deelnemers van een toernooi gehouden op het terrein van s.v. Velocitas op 30 augustus en 1 september 2019
Locatie: Bloemerd 7
Datum besluit: 3 juli 2019

Kalkhaven
Ontheffing voor verhuur van scoutingaccommodatie aan studentenverenigingen in de periode van 8 tot en met 30 augustus 2019
Locatie: Boomgaardlaan 24
Datum besluit:3 juli 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning

Hoe maakt u bezwaar tegen een verleende vergunning?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar, en ondertekening. Richt u het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie