BekendmakingAPV-vergunningen verleend week 35

 

Ouderzorg
Organiseren van Borrel71 op 6 september 2019 van 18.00 uur tot 00.00 uur
Locatie: Van Diepeningenlaan 2
Datum besluit: 21 augustus 2019

Organiseren van Vriendenfeesten op 6, 7 en 8 september 2019
Locatie: Park de Houtkamp
Datum besluit: 22 augustus 2019

Organiseren van Jaarmarkt Leiderdorp 2019 op 7 september 2019
Locatie: Laan van Berendrecht en plein Statendaalder
Datum besluit: 22 augustus 2019

Elisabethhof
Organiseren van WOOON verjaardagsmarkt op 21 september 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: binnenparkeerterrein WOOON
Datum besluit: 20 augustus 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar tegen een verleende vergunning?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar, en ondertekening. Richt u het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie