BekendmakingAPV-vergunningen verleend week 41

Ouderzorg
Ontheffing voor plaatsen van kampeermiddel van 1 november tot en met 31 december 2019
Locatie: Kwikstaartplein
Datum besluit: 30 september 2019

Vergunning voor verkoop oliebollen van 1 november tot en met 31 december 2019
Locatie: Van Diepeningenlaan
Datum besluit: 30 september 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie