BekendmakingAPV melding oplaten ballonnen Kastanjelaanschool

op woensdag 13 oktober 2010 om 12.00 uur: oplaten 35 ballonnen door school Kastanjelaan, op locatie Hoogmadeseweg 70 te Leiderdorp

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoogmadeseweg 70  Leiderdorp Nederland