BekendmakingAPV vergunning verleend week 14 2019

APV-vergunningen verleend

Kerkwijk
Incidentele standplaatsvergunning voor de verkoop van voedsel op 27 april 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Kastanjelaan 2
Datum besluit: 26 maart 2019

Incidentele standplaatsvergunning voor de verkoop van voedsel op 27 april 2019 van 09.00 uur tot 20.00 uur
Locatie: Hoofdstraat 13
Datum besluit: 28 maart 2019

Evenementenvergunning voor de jaarlijkse aubade, op 27 april 2019 om 09.00 uur in de Hoofdstraat
Locatie: Hoofdstraat, ter hoogte van huisnummer 24 en de Dorpskerk
Datum besluit: 28 maart 2019

Vergunning voor de jaarlijkse Stille Tocht op 4 mei 2019 van 19.30 uur tot 20.00 uur
Locatie: route van Hoofdstraat naar begraafplaats
Datum besluit: 28 maart 2019

Koningsdag bij de Hollandsche Tuyn op zaterdag 27 april 2019 van 10.00 uur tot 20.00 uur
Locatie: Hoofdstraat 24
Datum besluit: 2 april 2019

Organiseren van Kindervrijmarkt Oude Dorp Koningsdag op 27 april 2019 van 10.00 uur en 16.00 uur
Locatie: o.a. Kastanjelaan, Eikenlaan, Hoofdstraat, Lindelaan, Kerklaan
Datum besluit: 2 april 2019

Binnenhof
Koningsdag bij Grand Café Hofplein op 27 april 2019 van 13.00 uur tot 20.00 uur
Locatie: Plein Statendaalder
Datum besluit: 2 april 2019

Heel Leiderdorp

Evenementenvergunning Voor de jaarlijkse prestatieloop op Koningsdag, 27 april 2019, van 11.00 uur tot 13.00 uur
Locatie: start en finish bij Van Houdt, Luykendreef
Datum besluit: 28 maart 2019

Plaatsen van driehoeksreclameborden in de periode van 9 april tot en met 23 april 2019 voor de aankondiging van de Lentemarkt op 20 april 2019
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 28 maart 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar tegen een verleende vergunning?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar, en ondertekening. Richt u het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie