BekendmakingAPV vergunningen verleend week 47

Heel Leiderdorp
Driehoeks reclameborden voor de aankondiging van de Kerstafette op 13 december in de periode van 2 december tot en met 14 december 2019
Locatie : Hoofdstraat 19
Datum besluit : 16 september 2019

Een collectevergunning ten behoeve van Streek-Dierentehuis Leiden Stevenshage.
Locatie : heel Leiderdorp
Datum besluit : 7 november 2019

Organiseren van de Sterrentocht (Kerstafette) op 14 december 2019 van 16.00 uur tot 18.30 uur.
Locatie : route door Leiderdorp
Datum besluit : 12 november 2019

Een incidentele standplaatsvergunning voor de verkoop van Glutenvrije vis op 23 november 2019 van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Locatie : Lijnbaan 8
Datum besluit : 13 november 2019

Een incidentele standplaatsvergunning voor de verkoop van friet op 23 november 2019 van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Locatie : Lijnbaan 8
Datum besluit : 13 november 2019

Ouderzorg
Een standplaatsvergunning voor de verkoop van vleeswaren op alle maandagen in 2020.
Locatie : van Diepeningenlaan
Datum besluit : 11 november 2019

Organiseren van de Kinderkerstmarkt op 14 december 2019 van 14.00 uur tot 16.30 uur.
Locatie : Van Diepeningenlaan 2
Datum besluit : 12 november 2019

 

Informatie