BekendmakingBeleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen Leiderdorp vastgesteld

Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen Leiderdorp vastgesteld

Het college van burgemeesters en wethouders heeft in zijn vergadering van 20 december 2011 de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen Leiderdorp 2012 vastgesteld.

Tevens heeft het college in voornoemde vergadering de Beleidsregels minimaregelingen en categoriale bijzondere bijstand Leiderdorp 2010 en de Beleidsregels bijzondere bijstand Leiderdorp 2010 gelijktijdig met de inwerkingtreding van de voornoemde beleidsregels ingetrokken.

De voornoemde beleidsregels treden in werking op 1 januari 2012

Informatie