BekendmakingBeleidsregels inkomstenvrijlating WWB, IOAW en IOAZ

Beleidsregels inkomstenvrijlating WWB, IOAW en IOAZ gemeente Leiderdorp 2012

Het college van Leiderdorp heeft op 16 december 2008 de “Beleidsregels Inkomstenvrijlating WWB, IOAW en IOAZ gemeente Leiderdorp 2012” vastgesteld. De beleidsregels zijn met terugwerkende kracht op 1 januari 2012 in werking getreden en liggen met ingang van deze datum voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis.

 

 

Informatie