BekendmakingBeleidsregels voor beperkte afwijkingen van het bestemmingsplan 2013, tweede wijziging

Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij op 8 maart 2016 de 'Beleidsregels voor beperkte afwijkingen van het bestemmingsplan 2013, tweede wijziging' hebben vastgesteld. De beleidsregels treden in werking op 17 maart 2016 en zijn te raadplegen via de gemeentelijke website www.leiderdorp.nl/beleidsregels.

Het afwijkingenbeleid wordt stapsgewijs aangepast. Het beleid wordt themagewijs ingevuld met een 'ja, mits, nee'-principe. In deze tweede wijziging gaat het om de volgende thema's:

  • erkers, entreeportalen en luifels;
  • kap op een aan- of bijgebouw;
  • dakterrassen.


Mogelijk toekomstige thema's worden in latere wijzigingen van het beleid ook met een 'ja, mits, nee'-principe ingevuld.

Bezwaar of beroep
Tegen deze beleidsregels kunt u geen bezwaar of beroep instellen.

Inwerkingtreding
Dit beleid treedt in werking met ingang van 17 maart 2016

Documenten
Bekijk hier alle documenten.

Informatie