BekendmakingBenoeming lid van de raad van de gemeente Leiderdorp

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Leiderdorp, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat Van Boxsel, J A.M. (Joey) (m), wonende te Leiderdorp, bij besluit van maandag 5 juli 2021 benoemd is tot lid van de raad van de gemeente Leiderdorp. 

Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan wegens het ontslag nemen als lid van de raad van de gemeente van Güney, Ü. (Ümit) (m), wonende te Leiderdorp.

De heer Van Boxsel zal op 12 juli de belofte afleggen en worden toegelaten tot de raad.

Leiderdorp, 5 juli 2021
De voorzitter voornoemd,
L.M. Driessen - Jansen

Informatie