BekendmakingBesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats

Besluit aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de Middentocht bij perceelnummer 9 te Leiderdorp.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 september 2019 besloten tot het aanleggen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de Middentocht bij perceelnummer 9 te Leiderdorp.

De stukken van bovenstaande besluiten zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 25 september 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies links voor 'officiƫle bekendmakingen', dan bij aanvullende zoekcriteria kiest u voor 'gemeente' als type organisatie en voor 'Leiderdorp' als publicerende organisatie.

De stukken liggen eveneens van 25 september tot en met 6 november ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 6 november 2019 de tijd.

Informatie